Göteborg först ut att begränsa elscootern

Elscootern har inneburit ett friare sätt för befolkningen att röra sig och minskat trycket på kollektivtrafiken i rusningstrafiken. Men elscootern har sedan sin lansering i de svenska storstäderna varit omdiskuterade och skapat problem som nedskräpning och personskador. Nu är Göteborg först ut att införa restriktioner för elscooterbolagen.


Efter att flertalet olyckor med elscootrar har rapporteras in och resenärer har skadats allvarligt tar nu Göteborgs stad krafttag för att förhindra framtida olyckor. Elscootern har även inneburit problem med nedskräpning när de har stått felparkerade eller blivit liggande på trottoaren.  Göteborg stad har varit i förhandling med flera elscooterbolagen för att enas om hur problemen med nedskräpning och olyckor ska minimeras.
De har nu enats om att hastighetsbegränsningar på elscootrar ska införas i vissa områden där det rör sig mycket folk eller är svårframkomligt. Hastigheten kommer att begränsas från 20 kilometer i timmen till 6 kilometer på fyra gator i Stockholms innerstad. utöver det ska det bli förbjudet att parkera sin elscooter vid Götaälsbron, kajerna längs Göta älv och längs med kanalerna.
 De kommer även under en utsatt tidsperiod införa speciella parkeringszoner som ska uppmuntra elscooteråkare att lämna och hämta elscootrarna, det kommer troligen innebära att de som använder dessa parkeringszoner får hyra till ett rabatterat pris.
Elscooterbolagen har redan nu börjat med att implementera flertalet åtgärder och Göteborgs stad följer utvecklingen framåt. De meddelar att det bara är början och att det troligtvis kommer att behövas fler förbättringsåtgärder längre fram.