Hur kan stretching förbättra muskeltonus för de som spenderar för mycket tid framför datorn?

Stelhet, muskelspänning och tonus är ett vanligt problem i dagens samhälle. Alldeles för
många lider av dessa problem, samt att det fortfarande är alldeles för få som gör något åt
dem. Dagens stillasittande samhälle ökar på dessa problem, samt gör att de som redan har
problem med muskeltonus förvärrar sina existerande problem. Det finns dock vissa saker
man kan göra för att möjligtvis förbättra situationen, exempelvis saker som stretching,
träning och andra rörelsemoment. Häng med så ska vi förklara vad muskeltonus är för
något, samt vad du kan göra åt det!

Vad är muskeltonus?

Tonus refererar till den spänning som finns i musklerna, samt kan påverka ett flertal olika
saker om den inte är i balans, exempelvis hållningen. Förändrad muskeltonus kan bero på
ett flertal olika orsaker, exempelvis neurologiska sjukdomar eller hjärnskador, samt kan
påverka kroppens rörelser på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis visa sig genom att en
arm inte går att sträcka ut helt och hållet, trots att den är helt avslappnad, att man har
konstant böjda fingrar, sträckta vrister, eller liknande.

Tonus kan förändras åt båda hållen (både ökning och minskning). Minskad tonus kallas för
atoni, medan ökad tonus kallas för spasticitet, samt ger självklart olika typer av symtom och
konsekvenser.

Atoni

Atoni betyder att man har en minskad muskelspänning i muskelvävnaden. Detta kan
exempelvis leda till att man får svårt att utföra vissa rörelser, t.ex. att det blir svårt att lyfta
vissa föremål, trötthet, kraftlöshet eller liknande.

Spasticitet

Spasticitet är motsatsen till atoni och betyder att man har en ökad muskelspänning i
muskelvävnaden. Detta kan leda till okontrollerade eller ofrivilliga rörelser, vilket gör att det
exempelvis kan bli svårt att utföra även de mest triviala rörelser, t.ex. att föra ett glas eller
gaffel mot munnen.

Använd stretching och andra övningar för förbättring

Många som lider av spasticitet eller atoni anpassar sina liv för att förminska besvären
avsevärt, medan andra exempelvis sitter framför datorn alldeles för mycket, något som är ett
vanligt problem i dagens samhälle. Det kan vara att deras jobb kräver mycket tid framför
datorn, att de tycker om att spela Book of Dead på online casinon, eller att de tycker om att
streama filmer och serier.

För att förbättra situationen kan man exempelvis göra något av följande:

Stretcha

Att stretcha är något som alla borde göra, men om man lider muskeltonus är det ännu
viktigare. Stretching är enkelt, tar inte särskilt lång tid, samt att det inte krävs några redskap,
allt som behövs är den egna kroppen. Här bör man fokusera på de muskler som är mest
drabbade, men att stretcha hela kroppen medför ännu fler fördelar.

Rörelseövningar

Om man lider av förhöjd eller minskad tonus kan olika typer av rörelserövningar vara något
att överväga. Exempel på detta är bålrotationer eller belastning av olika kroppsdelar, något
som kan dämpa förhöjningen.
Vilka övningar som passar bäst för dig bör du diskutera tillsammans med din läkare eller
annan professionell rådgivare.

Summering

Muskeltonus är ett problem i dagens samhälle, både vad gäller atoni och spasticitet.
Moderna levnadsvanor, exempelvis långsiktigt stillasittande framför datorn eller i bilen är
något som kan påverka detta negativt. Av den anledningen är det viktigt att man är
medveten om detta, samt tar steg för att kompensera eller förhindra att tillståndet inte
förbättras, eller till och med förvärras.

De olika typerna av muskeltonus (atoni och spasticitet) kräver olika åtgärder, stretching och
rörelseövningar kan vara effektiva hjälpmedel för att lindra besvären, men bör helst
diskuteras min läkare eller annan professionell vårdpersonal innan de används, detta tack
vare att varje enskilt fall är unikt.