Ny studie: Spring och minska din mensvärk

En forskningsstudie som nyligen publicerades i tidskriften Contemporary Clinical Trials konstaterar att det går att minska sin mensvärk genom löpbandsträning. I forskningsstudien som ledde fram till resultatet deltog 70 kvinnor mellan 18-43 år. Deltagarna delades upp i två olika grupper där den ena kontrollgruppen hade sin mensvärk som vanligt medans den andra gruppen tränade löpbandsträning.
Gruppen som tränade sprang på löpband tre gånger i veckan under en fyraveckorsperiod tillsammans med en grupptränare.  Därefter löptränade de själva under en period på sex månader. Efter fyra veckor av löpträning kände kvinnorna en förbättring av mensvärken med i genomsnitt sex procent. Vid slutkontrollen av testperioden efter sex månaders träning konstaterades att deras mensvärk i snitt minskar med 22 procent. Utöver minskade menssmärtor upplevde de även en förbättring av sin livskvalitet.