Skattesmällen: Nio av tio invånare riskerar höjd skatt

Pensionsskulderna i Sverige når nya höjder och inom ett par år beräknas kommuner och landsting att gå in i en ännu kraftigare skuldsättning. Det kommer att innebära skattehöjningar och att hela nio av tion invånare riskerar förhöjd skatt de kommande åren framöver. 

”Dessa skulder är otroligt stora och kommer att påverka Sveriges invånare på riktigt”, säger Greger Gustafson som är Skandias pensionsspecialist till Dagens industri.  

Det kan bli tal om kraftfulla skattehöjningar per invånare och innebära höjd skatt på flera tusen kronor om året. Skandia har kartlagt vilka insatser som behövs för att kommuner och regioner ska kunna uppehålla en balanserad ekonomi de kommande åren. I en färsk rapport visar skandia upp oroande resultat och menar på att nio av tio invånare med stor sannolikhet kommer att drabbas av kraftiga skattehöjningar på grund av pensionsskulden. 

Pensionsskulderna är de pengar som kommuner och landsting är skyldiga sina tidigare anställda. Det handlar alltså om pengar som pensionärerna har rätt till och som ska försörja dem. Kommuner och regioner har sammantaget pensionsskulder som sträcker sig uppåt 478 miljarder kronor.  

”Skulden är mycket stor och kommer att påverka Sveriges invånare. Det här måste flertalet kommuner och regioner planera utifrån och gå in och ta ansvar för”, säger  Greger Gustafson till Dagens nyheter.

Han menar att för att få ekonomin i kommuner och regioner i balans finns bara två tänkbara alternativ: Det första är att de tvingas höja skatten kraftigt. Det kan komma att bli en höjning på uppemot flera tusen kronor varje år. Om inte skatten höjs måste kostnader och resurser på sjukvård, skola och omsorg minska. Som det ser ut idag är det redan ett högt tryck på vård och omsorg, att göra indragningar inom den sektorn kommer att leda till en avsevärt försämrad vårdkvalite. 

Det råder lokala variationer i hur stor pensionsskulden är i de olika kommunerna och hur allvarliga de är. Invånarna i bräcke i jämtland ser ut att få den största höjningen. Här kan skatten komma att höjas i sitt med 3.848 kronor om året.  Det ser ut att bli tuffast och högst skattehöjningar för landsbygden eftersom att de i arbetsförd ålder som drar in skatt ofta väljer att flytta till större städer. Effekten blir att de som jobbar kvar i kommunen blir färre och de ska försörja fler och uppepå det tillkommer pensionsskulderna som ska betalas in. 

Finansieringen fungerar inte och det är hög tid att politikerna börjar se över hur de ska lösa pensionsskulderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *